Misja i forma współpracy

Demokracja i wolny rynek to najważniejsze osiągnięcia ostatnich lat. Dopiero teraz, wwarunkach coraz bardziej niezależnej od państwa gospodarki, społeczeństwo obywatelskie znajduje możliwość pełnego rozkwitu.

Nie ma jednak szans na stabilny rozwój państwa, demokrację polityczną, bez organizacji, stowarzyszeń i inicjatyw pozarządowych, w ramach, których ludzie skupiają się ze względu na podzielane wartości, wspólne cele czy interesy.

Czytaj dalej

Cele

Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju" realizując zadania o charakterze publicznym ma na celu:

  • działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  • prowadzenie działalności dobroczynnej i charytatywnej,
  • działalność na rzecz rozwoju nauki,
  • działalność oświatową, naukową, edukacyjną i wychowawczą,
  • działalność naukowo - techniczną,
  • działalność związaną z ochroną środowiska, ekologią, ochroną dziedzictwa przyrodniczego,
Czytaj dalej

Nagrody i osiągnięcia

"HONORIS GRATIA", odznaczenie przyznane przez Prezydenta Krakowa, prof. Jacka Majchrowskiego

dla
Pani EWY BIELECKIEJ
za wieloletnią i ofiarną pracę na rzecz Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

dla
STOWARZYSZENIE "NA RZECZ ROZWOJU"

Czytaj dalej

Aktualności

2014 © Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju. Projekt i wykonanie aliso.pl