Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznejalt 09 marca br., w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa, w trakcie uroczystości jubileuszu 55-lecia Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, EWA BIELECKA (Prezes Zarządu Stowarzyszenia ) została uhonorowana:

  • odznaką ,,HONORIS GRATIA", przyznaną przez Prezydenta Krakowa, prof. Jacka Majchrowskiego;
  • medalem 55-lecia MTKKF w Krakowie;


altaltalt