Najmłodsi mieszkańcy u Marszałka

Dzieci z świetlicy w Chełmku odwiedziły Marszałka Województwa Małopolskiego - Jacka Krupę.

Marszałek przeprowadził dzieciom test wiedzy o Małopolsce oraz nagrodził je małopolskimi prezentami.