Przeciwdziałamy wykluczeniom społecznym

Troska o najbardziej potrzebujących, jest priorytetowym zadaniem Organizacji.

 

Darmowy program do rozliczania -PIT za 2013 r.

 

Wspieramy proces wyrównywania szans dzieci z uboższych i z dysfunkcyjnych rodzin w zakresie dostępu do kultury, edukacji i rekreacji zapobiegając i przeciwdziałając wykluczeniom społecznym.

Prosimy o pomoc i wsparcie, by i w tym roku podarować dzieciom i młodzieży najpiękniejsze dni lata.

Także od kilku lat wspieramy naszą podopieczną - Justynę, która wymaga ciągłej rehabilitacji, by powrócić do zdrowia. Aby przekazać 1% podatku, należy dodać w celach szczegółowych napis: JUSTYNA.