Wyniki konkursu mikołajkowego

Wyniki konkursu mikołajkowego ,,PODRÓŻ ZE SMOKIEM” 2013

Komisja oceniając złożone na konkurs prace, brała pod uwagę pomysłowość, oryginalność, inwencję twórczą uczestników, estetykę, zgodność z tematyką konkursu.

Spośród zgłoszonych prac zostały wyróżnione, według kolejności, niżej wymienione gry edukacyjne:

I MIEJSCE

alt


,,ZAPOMINALSKI SMOK”
Praca zgłoszona przez Placówkę Wsparcia Dziennego – IKAR z Krakowa.

 

II MIEJSCE

alt


,,SMOKOWIEDZA”
Praca zgłoszona przez Świetlicę ,,Nadzieja” Opiekuńczo – Wychowawczą w Jerzmanowicach.

 

III MIEJSCE

alt


,,PODRÓŻ W CZASIE”
Praca zgłoszona przez Szkołę Podstawową im. Św. Jana Kantego w Wojniczu.