„Amicus Hominum”, „Kryształy Soli”05 grudnia 2012 r. w ramach XV Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych,

na uroczystej Gali, która odbyła się w kinie Kijów.Centrum w Krakowie, rozdano Nagrody :

Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum”

Laureat Ewa Bielecka
- Prezes Zarządu

i


Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli”

WYRÓŻNIENIE dla
Stowarzyszenia ,,Na Rzecz Rozwoju”