„Kobieta – Wiedza – Władza. Społeczna rola kobiet na przestrzeni wieków”.

alt


Przedsięwzięcie organizowane przez Stowarzyszenie, jest rodzajem kampanii społecznej.

Wydarzenie rozpocznie się 8 marca 2014 r., konferencją (w sercu Krakowa, w salach Muzeum Narodowego – w Sukiennicach) następnie odbędzie się wernisaż wystawy tematycznej, a wieczorem koncert w Operze Krakowskiej. Konferencja ma na celu zastanowienie się nad sposobami wzmocnienia podmiotowości kobiet w życiu zawodowymi społecznym, w tym jak wspomóc poczucie ich własnej wartości, aby mogły lepiej i skuteczniej wypełniać swoje zadania.


Konferencja składa się z głównego wykładu wprowadzającego oraz dwóch paneli tematycznych. Zawierają one kolejne wykłady wprowadzające, dyskusję wśród zaproszonych prelegentów oraz głosy uczestników z sali.

Swoją obecność i wolę otwarcia konferencji zadeklarował premier Donald Tusk.


Drugim elementem tego dnia jest wernisaż ekspozycji tematycznej WIEDZA – WŁADZA; wystawa grafik i rycin udostępniona ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Biblioteki Jagiellońskiej, wśród których znajdują się niewystawiane dotychczas grafiki. Czas trwania ekspozycji od 8 do 23 marca 2014 r.

Wieczorem w Operze Krakowskiej odbędzie się koncert pt. ,,Wiedźmy” z udziałem Małgorzaty Walewskiej, wybitnej polskiej śpiewaczki, gwiazdy światowych scen operowych oraz artystów i orkiestry Opery Krakowskiej pod dyrekcją Tomasza Tokarczyka.


Kolejny element to pasma filmowe ,,Być kobietą” – cykl filmów historycznych, dokumentalnych, kostiumowych oraz komediowych o kobietach, emitowanych w kinie Kijów.Centrum, w okresie od 9 do 15 marca 2014 r. Mienie poczucia własnej wartości pozwalającej lepiej i skuteczniej wypełniać własne role w życiu codziennym oraz zwiększenie poziomu akceptacji mężczyzn dla udziału kobiet w życiu publicznym.


Całe wydarzenie będzie trwać od 8 do 23 marca 2014 r.


Szczegółowe informacje na temat wydarzenia http://www.kobietawiedzawladza.pl

alt