Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez:

Przekazanie 1% podatku dochodowego

Wsparcie finansowe

Dary rzeczowe

Wolontariat i wsparcie organizacyjne

Sprawdź szczegóły

Nagrody i osiągnięcia

 

 

2013
 

,,HONORIS GRATIA", odznaczenie przyznane przez Prezydenta Krakowa,

prof. Jacka Majchrowskiego

dla

Pani EWY BIELECKIEJ
za wieloletnią i ofiarną pracę na rzecz Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

dla
STOWARZYSZENIE ,,NA RZECZ ROZWOJU"
za wszechstronny rozwój społeczny, wspieranie aktywnych postaw obywatelskich, prowadzenie działalności charytatywnej, ale przede wszystkim za wspieranie i promowanie środowiska lokalnego - „małej ojczyzny” jaką dla każdego Małopolanina jest kolebka kultury polskiej – nasz Kraków.
altaltMedal zasługi dla Ewy Bieleckiej - w dowód wdzięczności za

wieloletnią życzliwą współpracę, pomoc i wsparcie


Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

alt

 
2012

 

Nagroda Samorządu Województwa Małopolskiego

"Amicus Hominum"

W kategorii POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINN

Laureat: Ewa Bielecka - Prezes Zarządu

 

,,Za wieloletnie zaangażowanie w działalność społeczną, wytrwałą i konsekwentną pracę na rzecz młodzieży, niezwykłą wrażliwość oraz kreowanie wśród młodych ludzi postaw godnych naśladowania, a także aktywne działania społeczne w samorządzie oraz stowarzyszeniach zawodowych.”
alt


Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego
dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego:

"Kryształy Soli" 2012

W kategorii: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyróżnienie: Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju”

alt
Dziecięcy Order Przyjaźni - Ewa Bielecka
alt2001,,Człowiek Roku - EWA BIELECKA"alt
2014 © Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju. Projekt i wykonanie aliso.pl