„Najpiękniejszy Dzień Lata” (XV edycja), jest organizowany w okresie wakacyjnym i zapewnia dzieciom moc atrakcji w Krakowie.

Zwiedzają dawną siedzibę królów, w której nie sposób ominąć Starego Miasta, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Uczestnicy zobaczą jego najważniejsze miejsca, zabytki i dzieła sztuki, znajdujące się na Wzgórzu Wawelskim, w Muzeum Narodowym w Krakowie, Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach oraz Klasztor Ojców Paulinów na Skałce – Krypta Zasłużonych.

Kulturalna stolica Małopolski, to nie tylko kościoły i muzea, ale także wspaniałe miejsca kulturalno – rekreacyjne. Dzieci skorzystają z doraźnych atrakcji; pobyt w Parku Wodnym, seans filmowy w kinie Kijów.Centrum.

W trakcie realizacji dziennego harmonogramu dnia, będą realizowane programy edukacyjne
i warsztaty twórcze, ściśle związane ze zwiedzanymi miejscami.

W ramach poszczególnych założeń prowadzone są zadania edukacyjno – kulturowo –wypoczynkowe w celu pełnego wykorzystania czasu dzieci i młodzieży w trakcie trwania wakacji.
W realizowanych programach edukacyjnych oraz warsztatach twórczych dzieci uczą się o przeszłości i współczesnych postaciach żyjących w Małopolsce. Przedstawiona historia regionu to historia tolerancji, umiejętności współżycia z ludźmi różnych poglądów, wyznań, kultur, która uczy otwartości na drugiego człowieka, na życie i na świat (Europa regionów, a tożsamość lokalna”, ,,Wielcy Polacy”, ,,Szlakiem Legend”, ,,Na średniowiecznym zamku. Dzieje i obyczaje”).
Uczestnicy projektu mają niepowtarzalną możliwość skosztowania krakowskiego obwarzanka - jednego z symboli Krakowa – wpisanego na listę produktów tradycyjnych Małopolski.
Letni wypoczynek w Krakowie zapewnia również doraźne atrakcje poprzez Park Wodny iseans filmowy . Zapewniamy uczestnikom: wyżywienie, paczki z upominkami, nagrody konkursowe oraz opiekę.
Stowarzyszenie w propnowanym zadaniu publicznym porusza najważniejsze kwestie związane z tożsamością – kim jestem?, łączy wartości kultury regionu małopolski, prowadzi edukację na temat wartości tożsamości kulturowej (np. strój, smaki małopolski) oraz zwiększa świadomość i otwartość na różnorodność kulturową, językową i historyczną również w ujęciu ponadregionalnym.

Adresatami projektu są dzieci i młodzież (do 18-go roku życia) zamieszkująca tereny miejsko – wiejskie województwa małopolskiego. Szczególną grupę uczestników zadania publicznego stanowią uczniowie pochodzący z rodzin wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z rodzin niepełnych, oraz z rodzin, w których występuje problem alkoholowy.

Stowarzyszenie pokrywa koszty blietów wstępu, lekcji i warsztatów muzealnych, wyżywienia oraz upominków.
Po stronie zgłaszającego grupę pozostaje zorganizowanie transportu i jego pokrycie (dojazd i po Krakowie).

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.